Latijn a

Deze studierichting wordt afgebouwd omwille van de hervorming secundair onderwijs. We richten deze studierichting voor het laatst in tijdens het schooljaar 2021-2022.
Bekijk zeker ons vernieuw aanbod studierichtingen in de tweede graad.

IN DEZE STUDIERICHTING…

In de studierichting ‘Latijn’ van het vierde jaar is dit je wekelijks aanbod aan lessen:

 

4 La
godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Duits 1
Latijn 5
wiskunde 5
fysica 1
chemie 1
biologie 1
aardrijkskunde 1
informatica 1
geschiedenis 2
plastische opvoeding
muzikale opvoeding 1
lichamelijke opvoeding 2
TOTAAL 32

KIEZEN VOOR ASO…

… is kiezen voor een studierichting met een brede algemene vorming, waarmee je in het hoger onderwijs nog alle kanten op kan. Daarnaast kies je ook één of twee interessegebieden om je sterker in te verdiepen (afhankelijk van de studierichting).

DOMEIN TAAL EN CULTUUR

In dit domein denk je meteen aan de lessen Latijn. Drie onderdelen, al bekend van de 1ste graad, komen daarin aan bod: lectuur, taalverwerving en cultuur.

  • Lectuur. De studie van teksten staat centraal: we proberen ze te begrijpen naar inhoud en vorm. In het 3de jaar gaat het om een gevarieerd aanbod van semi-authentieke teksten, aangepast aan de nog beperkte kennis van de taal. In het 4de jaar wagen we ons aan het echte werk: oorlogsverslagen van Caesar en mythologische gedichten van Ovidius.
  • Taalverwerving. We besteden nog veel tijd aan de studie van vocabularium en grammatica, niet als doel op zich, maar in functie van de lectuur.
    Je woordenschat wordt uitgebreid van ca. 800 tot zo’n 1250 woorden. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de verwantschap met moderne talen. Zo kan het Latijn je helpen bij de studie van het Nederlands, Frans, Engels en vice versa.
  • Cultuur. We bestuderen hoe de Grieken en Romeinen leefden, hoe ze voelden en dachten over een brede waaier aan onderwerpen. We vertrekken hierbij vanuit de Latijnse teksten en vullen deze informatie verder aan met onder andere beeldmateriaal, eigen onderzoek van internetbronnen. Vervolgens gaan we na welke invloed de Grieks-Romeinse cultuur heeft gehad in latere tijden en confronteren we hun opvattingen met die van ons.

Daarnaast verdiep je je in vier belangrijke Europese talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Behalve de talen zelf, komt ook een stukje lokale cultuur aan bod van de plaatsen waar die talen gesproken worden.

Je krijgt dus 15 of 16 uur Taal en cultuur-vakken per week in respectievelijk Latijn a of Latijn b.

Ontdek ook onze andere Taal en cultuur-richtingen in ASO:

LATIJN A: DOMEIN STEM

Ken je STEM al? STEM is een internationaal letterwoord dat staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming) Met wiskunde, biologie, fysica, chemie, aardrijkskunde en informatica krijg je dus 10 uur STEM-vakken per week in deze studierichting.

Ontdek ook onze andere STEM-richtingen in ASO:

NA DEZE STUDIERICHTING…

… kan je de overstap maken naar alle mogelijke studierichtingen uit de 3de graad van het ASO, TSO, KSO en BSO.

Vanuit 4 La zijn de meest voor de hand liggende overgangen naar volgende richtingen:

of eventueel

Vanuit 4 Lb is de meest voor de hand liggende overgang naar volgende richting:

of eventueel