Ouderraad

Beste ouders,

Het zijn bijzondere tijden. We zijn al november en eigenlijk is het rond de ouderraad tot hiertoe redelijk stil gebleven. Dat komt deels door de actuele situatie maar ook omdat we dit schooljaar met een nieuwe ploeg van start zijn gegaan.

De ouderraad is vooral de verbinding tussen de ouders, de directie en de leerkrachten van de St. Martinusschool. Omdat onderwijs een zeer belangrijke factor blijft in het leven van onze kinderen, willen wij de communicatie tussen de school en de ouders maximaal faciliteren.

Wie zijn de leden van de ouderraad?

De ledenlijst kunt u binnenkort terugvinden op de website van de school https://aso.martinusasse.be/. De ledenlijst vindt u ook als bijlage aan deze brief.

Voorzitter: Peter Vantieghem – papa van Luna – 4WE1

Vice-voorzitter: Katrien Nerinckx – mama van Kobe – 4WE2

Wat doet de ouderraad?

  1. De bevoegdheden van de ouderraad zijn vastgelegd en kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen https://www.vcov.be/ouderparticipatie/ouderraad-wiewat
  2. Praktisch: voor onze school neemt de ouderraad bv. deel aan de beplanting van de speelplaats, aan het uitwerken van een “netiquette” voor online lessen en het opvolgen van het welbevinden van onze kinderen. We adviseren ook de scholen ivm de digitalisering van het onderwijs.

De ouderraad is de spreekbuis van alle ouders. Aarzel dus niet om ons te contacteren.

Hoe kan u de ouderraad contacteren?

Bij voorkeur via “Berichten” in Smartschool aan één van de leden van de ouderraad.

De ouderraad van St. Martinus ASO wenst u nu al een fijn en veilig jaareinde!

Peter Vantieghem

Voorzitter