Leerlingbegeleiding

Misschien zie ook jij het schoolwerk soms niet helemaal zitten, en spoken er vragen als deze door je hoofd:

“Hoe kan ik nu die moeilijke leerstof het best begrijpen en instuderen?”
“Wanneer begin ik eigenlijk best met de herhaling van mijn leerstof?”
“Wat zou voor mij de beste manier zijn om een herhalingstoets of een examen optimaal voor te bereiden?”
“Hoe kan ik mijn schoolwerk zodanig plannen dat ik toch voldoende tijd overhoud voor mijn hobby’s en mijn sport?”

Het kunnen voor een buitenstaander banale vragen lijken, maar voor jou kan een bruikbaar antwoord het verschil maken tussen je goed voelen op school … of je er steeds meer van afkeren.

Maar misschien worstel je wel met andere problemen, die minder direct aan de school te koppelen zijn. Je hebt het moeilijk om de scheiding van je ouders te verwerken. Je kunt je om welke reden dan ook niet zo goed of niet lang genoeg concentreren. Je mist zelfvertrouwen of hebt faalangst.

Meestal slaag je er wel in die problemen zelf op te lossen, of lukt dat met de hulp van je ouders of van je beste vrienden. Toch kan het gebeuren dat je er zo niet uitkomt. In dat geval willen wij je op onze school graag helpen!

Leerlingenbegeleiding neemt dan ook een belangrijke plaats in op onze school. We gaan ervan uit dat als er zich bij jou emotionele of leertechnische problemen stellen, wij die zo snel en zo goed mogelijk moeten proberen te remediëren. Wij volgen daarbij een getrapte aanpak.

DE EERSTE LIJN: DE (KLAS)LEERKRACHT

Leerlingbegeleiding is in de eerste plaats een taak voor elke (klas)leerkracht. Het is evident dat die instaat voor het realiseren van de vakdoelstellingen, maar vaak is het ook degene die sluimerende problemen als eerste opmerkt. Misschien blijken die uit hoe je voor een schoolvak presteert, of misschien merkt de leerkracht ze in je houding of je gedrag in de klas. Misschien zal hij je daar op aanspreken. Maar durf ook zelf met je problemen aankloppen bij je leerkrachten.

DE TWEEDE LIJN: DE CEL LEERLINGBEGELEIDING

Sommige problemen overschrijden het vakdomein, of gaan de expertise van de individuele leerkracht te boven. Daarom werkt onze school met een cel leerlingbegeleiding die de nodige ervaring in huis heeft om je te helpen of door te verwijzen naar meer bevoegde hulpverleners. De directeur, de CLB-vertegenwoordiger en de leerlingbegeleiders maken deel uit van deze cel. Zij bespreken jouw probleem in hun werkvergaderingen, en spreken waar nodig een strategie af om je te helpen of te begeleiden.

Binnen de cel leerlingenbegeleiding zullen wij je vooral bijstaan op volgende domeinen:

  • hoe leer en studeer je het best
  • hoe kun je jouw motivatie opdrijven
  • hoe kun je jouw attitude positief veranderen (ten opzichte van medeleerlingen, leerkrachten, vakken)
  • hoe kies je de best passende studierichting, binnen onze school maar ook naar het hoger onderwijs toe (onderwijsloopbaanbegeleiding heet dat met een moeilijk en veel te lang woord)
  • hoe kun je ervoor zorgen dat je jezelf goed voelt in de klas (wij noemen dat psychosociaal welbevinden).

DE DERDE LIJN: EXTERNE HULPVERLENING

Heel soms gebeurt het dat onze begeleiding in de eerste of de tweede lijn niet voldoende is. Of merken wij al meteen dat het verhelpen van jouw probleem onze mogelijkheden en kennis te boven gaat. Hierover wordt binnen de cel leerlingbegeleiding overlegd.

De rol van het CLB wordt dan meer prominent. Indien men dat voor jou zinvol vindt, zal het CLB je doorverwijzen naar externe gespecialiseerde diensten. Deze zullen dan een eventuele diagnose verfijnen, en daarna indien nodig starten met een (langere) behandeling om jouw problemen structureel op te lossen.

EVEN SAMENVATTEN

Zit je met een probleem, groot of klein, aarzel dan niet: je bent altijd welkom bij je leerkrachten of bij de leerlingenbegeleiders. Spreek hen rechtstreeks aan, stuur een berichtje via Smartschool, … of spring gewoon eens binnen in de gezellige lokalen van de begeleiders in onze school.

Het team cel leerlingbegeleiding,

Kris De Smet, directeur
Jana Vanderperre, leerlingbegeleidster 2e graad
Liesbet Hermans, leerlingbegeleidster 3e graad
Veerle De Smet, afgevaardigd lid secretariaatsteam
Paulien Mertens, CLB-medewerkster, mertensp@clbnwb.be