Studieaanbod

Tip: klik op de naam van de studierichting voor meer details.

Eerste graad: leerjaren 1 en 2

Al deze studierichtingen worden aangeboden in campus Middenschool.

1e GRAAD
A-stroom (onder voorbehoud!) B-stroom
1 1A – klassieke talen
1A – moderne talen
1A – STEM
1B
2 2A – economie & organisatie
2A – klassieke talen
2A – maatschappij & welzijn
2A – moderne talen & wetenschappen
2A- STEM-technieken
2A – STEM-wetenschappen
2B – economie & organisatie
2B – maatschappij & welzijn
2B – STEM-technieken

Tweede graad: leerjaren 3 en 4

De geel gemarkeerde studierichtingen worden aangeboden in campus Walfergem, de blauw gemarkeerde studierichtingen worden aangeboden in campus Koensborre.

Domein Finaliteit doorstroom Dubbele finaliteit Finaliteit arbeidsmarkt
domeinoverschrijdend domeingebonden domeingebonden domeingebonden
3-4 economie en organisatie economische wetenschappen bedrijfswetenschappen bedrijf & organisatie organisatie & logistiek
maatschappij en welzijn humane wetenschappen maatschappij- & welzijnswetenschappen maatschappij & welzijn zorg & welzijn
STEM natuurwetenschappen technologische wetenschappen
bouwwetenschappen
elektromechanische technieken hout
taal en cultuur latijn
moderne talen

Derde graad: leerjaren 5 en 6

Domein Finaliteit doorstroom Dubbele finaliteit Finaliteit arbeidsmarkt
domeinoverschrijdend domeingebonden domeingebonden domeingebonden
5-6 economie en organisatie economie – moderne talen
economie – wiskunde
bedrijfswetenschappen* commerciële organisatie onthaal, organisatie en sales
maatschappij en welzijn humane wetenschappen welzijnswetenschappen opvoeding en begeleiding basiszorg en ondersteuning
STEM wetenschappen – wiskunde technologische wetenschappen en engineering
bouw- en houtwetenschappen
elektromechanische technieken mechanische vormgeving
binnenschrijnwerk en interieur
taal en cultuur latijn – wiskunde
latijn – moderne talen
moderne talen – wetenschappen
moderne talen

* 6de leerjaar Bedrijfswetenschappen vanaf het schooljaar 2025-2026

  • Finaliteit doorstroom (D): deze studierichtingen bereiden je voor op hoger onderwijs.
  • Domeinoverschrijdend (DO): deze studierichtingen sluiten aan bij meer dan één domein.
  • Domeingebonden (DG): deze studierichtingen behoren tot één domein.
  • Dubbele finaliteit (D/A): deze studierichtingen bereiden je voor op hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt.
  • Arbeidsmarktfinaliteit (A): deze studierichtingen bereiden je voor op de arbeidsmarkt.

Derde graad: 7de specialisatie leerjaren

Afbouw studieaanbod vanaf schooljaar 2025-2026.

economie en organisatie maatschappij en welzijn STEM
7 kantooradministratie en gegevensbeheer thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige computergestuurde werktuigmachines
interieurinrichting
  • Onderwijsvorm: Deze studierichtingen behoren tot de BSO-stroom.