moderne talen (D, DO)

moderne talen (D, DO)

 

Onderwijsvorm ASO
Finaliteit Doorstroming
Domein Domeinoverschrijdend (aansluitend bij Taal & Cultuur)

 

 

Wat mag je verwachten van deze studierichting?

Heb je een brede talige en culturele interesse? Spreek je graag talen en heb je belangstelling voor hoe taal als systeem werkt? Wil je weten wat de invloed is van taal op cultuur en samenleving? Lees je ook graag en sta je open voor allerlei vormen van literatuur? Dan is deze studierichting wellicht iets voor jou.

Het bestuderen en aanleren van moderne talen neemt in deze studierichting een belangrijke plaats in. Je verdiept jouw communicatievaardigheden zowel op geschreven als gesproken vlak in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijg je er vanaf het 4de jaar Duits als extra vreemde taal. Deze studierichting daagt je tevens uit in verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Kiezen voor Moderne Talen...

… is kiezen voor verder studeren in het hoger onderwijs. Dat kan een masteropleiding zijn in de Taal- en Letterkunde, Toegepaste Taalkunde. Maar ook andere master- en bacheloropleidingen behoren tot de mogelijkheden.

In de studierichting ‘Moderne Talen’ van het derde jaar is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

  3de jaar
godsdienst 2
Nederlands 5
Frans 5
Engels 3
wiskunde 4
fysica 1
chemie 1
biologie 1
aardrijkskunde 1
geschiedenis 2
communicatiewetenschappen 1
lichamelijke opvoeding 2
informatica (3) 0,5
plastische opvoeding (1)(3) 0,5
economische vorming (1)(3) 0,5
remediëring/uitdaging (2)(3) 0,5
economie 1
artistieke vorming 1
TOTAAL 32

(1) Onderdelen van het vak MEAV = maatschappelijke, economische en artistieke vorming
(2) De remediërings- en uitdagingsvakken worden later bepaald
(3) Deze vakken worden ofwel 1u/w gegeven gedurende een half schooljaar, ofwel 1 u om de twee weken gedurende een volledig schooljaar