Links

 

 
 
 
 
 
 
Onderwijskiezer
Klokkenluider
  • Klokkenluidersdecreet Onderwijs
  • De bedoeling van het decreet is om personen te beschermen die melding doen over inbreuken op bepaalde EU-regelgeving, op basis van binnen hun werkomgeving verkregen informatie. Omdat onze scholengroep aangesloten is bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, fungeren zij als intern meldpunt:
  • klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen
  • Guimardstraat 1
    1040 Brussel
  • TEL  02 507 07 12