Geschiedenis

1867

  

In de buurt van het Franse Issoudun sticht père Vandel het Petite-Oevre du Sacré Coeur als opleidingsschool voor de Missionarissen van het Heilig Hart (msc), een congregatie in 1854 gesticht door père Jules Chevalier. 

1887

 

De Missionarissen van het Heilig Hart starten in Borgerhout met een internationaal seminarie, het Klein Liefdewerk. Vanaf 1906 zoekt men wegens de nakende verkaveling van het domein een ander onderkomen. In 1907 koopt men een kleine 5ha grond te Asse, gelegen op de Brivaal, het Bergeveld, in het gehucht Walfergem.

1908

 

Op 1 september start het Klein Liefdewerk in het nieuwe studiehuis te Asse met 45 studenten in een volledige cyclus van zes (oude-) humanioraklassen. Het moderne gebouw is berekend op 12 paters, 7 broeders en 60 studenten. Na enkele jaren verandert de naam in Apostolische School.

1947

 

Het msc-kapittel verandert de als ouderwets ervaren naam in Missieseminarie. Het toenemend aantal studenten noopt in 1950 tot het bouwen van een nieuwe noordervleugel, inclusief imposante kapel.

1955

 

Hoewel de vraag reeds dateert van 1909, start men pas nu met een externaat om ook de lokale jeugd te bereiken. Internen en externen blijven voorlopig buiten klasverband strikt gescheiden.

1968

 

De school verandert van structuur en (nogmaals) van naam. Het Ascanuscollege biedt nu ook een volwaardige moderne humaniora aan (als vervanging en uitbouw van de lagere humaniora van de Broeders van Oostakker in het centrum van Asse). Het externaat neemt steeds meer in belang toe. In 1971 bouwt men een ruime sportzaal en extra lokalen voor het groeiend aantal leerlingen.

1978

 

Het internaat sluit wegens dalende belangstelling zijn deuren. Met de 17 laatste internen wordt een hoofdstuk afgesloten, maar het boek gaat verder.

1984

 

De andere katholieke secundaire scholen uit Asse smelten samen met het Ascanuscollege: het Ascanusinstituut voor technisch- en beroepsonderwijs voor jongens, en het Belvédère-instituut voor meisjes. De drie scholen kiezen voor gemengd onderwijs in een VSO (type I) context. Naast de structuur verandert ook de naam.
De Sint-Martinusscholen creëren een Middenschool in de Belvédère-gebouwen, een ASO-bovenbouw in het Ascanuscollege, en een TSO/BSO-bovenbouw in het Ascanusinstituut.

1999

 

De Sint-Martinusscholen vormen de nieuwe scholengemeenschap AMO (Asse-Merchtem-Opwijk), samen met Sint-Donatus uit Merchtem, VKO uit Opwijk en de Technische en Tuinbouwschool uit Merchtem.