Schoolreglement

Het schoolreglement is een belangrijk document. Het vertelt je allerlei zaken over het schoolgebeuren zoals de uurregeling, een raming van de kosten, … en natuurlijk de afspraken en regels die op onze school gangbaar zijn.