humane wetenschappen

IN DEZE STUDIERICHTING…

In de studierichting ‘Humane wetenschappen’ is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

 

5 HW6 HW
godsdienst22
Nederlands44
Frans34
Engels23
Duits11
Soc. & gedragswetenschappen53
cultuurwetenschappen3
wiskunde23
natuurwetenschappen22
aardrijkskunde11
geschiedenis22
esthetica11
lichamelijke opvoeding22
uitgebreide filosofie2
kunstbeschouwing1
statistiek1
seminarie humane wetenschappen1
seminarie cultuurwetenschappen1
TOTAAL3232

 

KIEZEN VOOR ASO…

… is kiezen voor een studierichting met een brede algemene vorming, waarmee je in het hoger onderwijs nog alle kanten op kan. Daarnaast kies je ook één of twee interessegebieden om je sterker in te verdiepen (afhankelijk van de studierichting).

DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

In het vak Gedragswetenschappen bestudeer je de mens als individu en de mens als lid van de samenleving. Je maakt er kennis met verschillende theorieën en verklaringsmodellen uit wetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie en antropologie. Wij behandelen onder andere de volgende onderwerpen:

  • de ontwikkeling van het kind
  • kindermishandeling
  • probleemgedrag bij jongeren
  • psychische stoornissen
  • globalisering
  • psychologische testen zoals IQ-testen en persoonlijkheids-testen
  • emoties

DOMEIN TAAL EN CULTUUR

In het vak cultuurwetenschappen maak je kennis met de verschillende domeinen van de samenleving: o.a. media, kunst, economie, politiek en recht. Je leert er hoe al deze domeinen functioneren en samenhangen. We bestuderen hierbij niet alleen de eigen cultuur, maar leren ook kijken naar het verleden en naar andere hedendaagse samenlevingen. De link met het vak geschiedenis is dan ook snel gelegd.

In de 3de graad worden de thema’s van de tweede graad verder uitgebouwd, verfijnd en aangevuld. Het belang van de specifieke vakken in je weekrooster neemt toe en er wordt ruimte gemaakt voor projectwerk. Kortom, je specialiseert je steeds meer in deze materie, zonder evenwel het algemeen vormend karakter van de studierichting uit het oog te verliezen.

Daarnaast verdiep je je in dit domein in vier belangrijke Europese talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits, en je ontdekt een stukje lokale cultuur van de plaatsen waar die talen gesproken worden. Je krijgt dus 15 uur Taal en cultuur-vakken per week in deze studierichting.

Ontdek ook onze andere Taal en cultuur-richtingen in ASO:

NA DEZE STUDIERICHTING…

… kan je in het hoger onderwjs uiteraard nog alle kanten op. Leerlingen die met succes de richting Humane wetenschappen gevolgd hebben op onze school, kiezen nadien in het hoger onderwijs vaak voor lerarenopleidingen, verpleegkunde, psychologie, pedagogie, geschiedenis of sociaal-agogisch werk.