humane wetenschappen

In de studierichting ‘Humane wetenschappen’ is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

 

5 HW 6 HW
godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Duits 1 1
Soc. & gedragswetenschappen 5 5
uitgebreide filosofie 2 2
wiskunde 2 3
natuurwetenschappen 2 1
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 2 2
esthetica 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
seminarie humane wetenschappen 1 1
kunstbeschouwing 2
statistiek 2
financiële en economische vorming 1
TOTAAL 32 32

 

Je bestudeert de mens als individu en de mens als lid van de samenleving. Je maakt kennis met verschillende theorieën en verklaringsmodellen uit wetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie en antropologie. Wij behandelen onder andere de volgende onderwerpen:

  • de ontwikkeling van het kind
  • kindermishandeling
  • probleemgedrag bij jongeren
  • psychische stoornissen
  • globalisering
  • psychologische testen zoals IQ-testen en persoonlijkheids-testen
  • emoties

Daarnaast maak je kennis met de verschillende domeinen van de samenleving: o.a. media, kunst, economie, politiek en recht. Je leert hoe al deze domeinen functioneren en samenhangen. We bestuderen hierbij niet alleen de eigen cultuur, maar leren ook kijken naar het verleden en naar andere hedendaagse samenlevingen. De link met het vak geschiedenis is dan ook snel gelegd.

In de 3de graad worden de thema’s van de tweede graad verder uitgebouwd, verfijnd en aangevuld. Het belang van de specifieke vakken in je weekrooster neemt toe en er wordt ruimte gemaakt voor projectwerk. Kortom, je specialiseert je steeds meer in deze materie, zonder evenwel het algemeen vormend karakter van de studierichting uit het oog te verliezen.

Daarnaast verdiep je je in dit domein in vier belangrijke Europese talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits, en je ontdekt een stukje lokale cultuur van de plaatsen waar die talen gesproken worden.

 

NA DEZE STUDIERICHTING…

… kan je in het hoger onderwjs uiteraard nog alle kanten op. Leerlingen die met succes de richting Humane wetenschappen gevolgd hebben op onze school, kiezen nadien in het hoger onderwijs vaak voor lerarenopleidingen, verpleegkunde, psychologie, pedagogie, geschiedenis of sociaal-agogisch werk.