Wetenschappen – wiskunde

In de studierichting ‘Wetenschappen – Wiskunde’ van de 3de graad is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

 

 5 WW6 WW
godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
wiskunde66
fysica33
chemie22
biologie22
aardrijkskunde21
geschiedenis22
esthetica11
lichamelijke opvoeding22
seminarie financiële geletterdheid1 
seminarie aardrijkskunde 1
seminarie filosofie/psychologie/sociologie 1
TOTAAL3232