Latijn - moderne talen

Latijn - moderne talen

In de studierichting ‘Latijn – Moderne talen’ van de 3de graad is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

  5 LM 6 LM
godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 3 3
Latijn 4 4
wiskunde 3 3
natuurwetenschappen 2 2
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 2 2
esthetica 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
seminarie financiële geletterdheid 1  
seminarie filosofie/psychologie/sociologie   1
TOTAAL 32 32