Moderne talen - wetenschappen

Moderne talen - wetenschappen

In de studierichting ‘ Moderne talen – Wetenschappen’ van de 3de graad is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

  5 WE 6 WE
godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
wiskunde 4 4
fysica 3 3
chemie 2 2
biologie 1 2
aardrijkskunde 2 1
geschiedenis 2 2
esthetica 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
TOTAAL 32 32