Wetenschappen - wiskunde

Wetenschappen - wiskunde

In de studierichting ‘Wetenschappen – Wiskunde’ van de 3de graad is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

  5 WW 6 WW
godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
wiskunde 6 6
fysica 3 3
chemie 2 2
biologie 2 2
aardrijkskunde 2 1
geschiedenis 2 2
esthetica 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
seminarie financiële geletterdheid 1  
seminarie aardrijkskunde   1
seminarie filosofie/psychologie/sociologie   1
TOTAAL 32 32