Latijn - wiskunde

Latijn - wiskunde

In de studierichting ‘Latijn – Wiskunde’ van de 3de graad is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

  5 LZ 6 LZ 5 LW 6 LW
godsdienst 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Frans 3 3 3 3
Engels 2 2 2 2
Duits 1 1    
Latijn 4 4 4 4
wiskunde 6 6 8 8
fysica 1 1 1 1
chemie 1 1 1 1
biologie 1 1 1 1
aardrijkskunde 1 1 1 1
geschiedenis 2 2 2 2
esthetica 1 1 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
seminarie wetenschappen – voorbereiding toelatingsproef 1 1 1 1
TOTAAL 32 32 33 33

I