Economie - wiskunde

Economie - wiskunde

In de studierichting ‘Economie – Wiskunde’ van de 3de graad is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

  5 EW 6 EW
godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Duits 1 1
economie 4 4
wiskunde 6 6
fysica 1 1
chemie 1 1
biologie 1 1
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 2 2
esthetica 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
seminarie filosofie/psychologie/sociologie 1  
seminarie economie   1
TOTAAL 32 32