Studieaanbod

1A
  STEM-wetenschappen STEM-technieken klassieke talen moderne talen  
B 1B
               
2A
  sociale en technische wetenschappen handel STE(A)M industriële wetenschappen mechanica Latijn moderne wetenschappen  
BVL
  kantoor - verkoop / voeding - verzorging nijverheid  
                
 theorie praktijk theorie praktijk theorie praktijk theorie praktijk
 maatschappij en welzijn economie en organisatie wetenschappen en techniek taal en cultuur
               
  humane wetenschappen   economie*   wetenschappen   Latijn*
3-4 sociale en technische wetenschappen verzorging - voeding  
handel office & retail   industriële wetenschappen  elektromechanica   basismechanica  
   
     bouwtechnieken houtbewerking
               
  humane wetenschappen   economie - moderne talen
economie - wiskunde
  wetenschappen - wiskunde   Latijn - wiskunde**
Latijn - moderne talen
moderne talen - wetenschappen
5-6 sociale en technische wetenschappen verzorging     handel office & retail   industriële wetenschappen elektromechanica   werktuigmachines        
bouwtechnieken houtbewerking
               
                computergestuurde werktuigmachines    
7     thuis- en bejaardenzorgkunde       business support         interieurinrichting        

In onze middenschool bieden we een brede vorming aan waarbinnen we via differentiatie andere accenten leggen.

  • In 1A zijn er 27 lesuren per week gemeenschapelijk daarnaast zijn er 5 specifiekere lesuren per week. Op basis van deze speciefieke uren onderscheiden we vier opties.
  • In 1B voorzien we een vorming waarin de leerlingen kennis maken met verschillende beroepenvelden.
  • In 2A zijn er 25 lesuren per week gemeenschappelijk. We hebben de 4 basispaketten uit het eerste jaar uitgesplitst tot 7 paketten.
  • In BVL maken we een onderscheid tussen 2 opleidingen, enerzijds nijverheid en anderzijds kantoor - verkoop / voeding-verzorging.

Studierichtingen in TSO-BSO zijn gegeroepeerd in domeinen, waarbinnen de leerlingen de leerstof vanuit een meer praktische benadering of een meer theoretische benadering aanleren.

Het ASO kent geen opdeling in domeinen. Alle studierichtingen zijn er domeinoverschrijdend en eerder theoretisch. Inhoudelijk sluiten ze wel in meerdere of mindere mate aan bj de domeinen uit TSO-BSO. We hebben ze op die manier in de tabel geplaatst.

(*) je kiest hier voor meer en meer intensieve wiskunde (5u/week in 'Latijn a' en ‘economie a’), of voor net iets minder (4u/week in 'Latijn b' en ‘economie b’)
(**) voor wiskunde kies je hier voor een pakket van 6u/week of voor een pakket van 8u/week