Studiereis naar de frontstreek in de Westhoek – vijfdejaars

Studiereis naar de frontstreek in de Westhoek – vijfdejaars

Maandag zes mei vertrokken de vijfdes naar de Westhoek

waar ze elk een stukje voorlazen uit een oorlogsboek.

Poperinge was hun allereerste stop

daar zagen ze hoe de soldaten ravotten in huize Talbot.

Ook ontmoetten ze de sierlijke serveerster Ginger

heel wat soldaten droomden stiekem

van haar ringvinger.

Daarna huiverden de leerlingen bij de executiepaal

luisterend naar een gruwelijk oorlogsverhaal.

Vervolgens zwoegden ze op de fiets naar Lijssenthoek

dit voor  een emotioneel bezoek.

Ze zagen er al die gesneuvelden, al die graven

van soldaten die hun leven voor WOI gaven.

Ook in de loopgraven kwam de oorlog tot leven

en stonden ze nogmaals stil bij al die mensenlevens.

Vechtend baden die krijgers  voor vrede

maar ja, wie hoorde  al die smeekbeden?

Van het platteland fietsten ze terug naar de stad

waar elke leerling van het vijfde jaar een overheerlijke hamburger at.

Ze sloten de mooie  dag af met de Last Post

en zeiden de stad tot de volgende, adios!

Grace (5 WW)