Humane wetenschappen (1)

Deze studierichting wordt afgebouwd omwille van de hervorming secundair onderwijs. We richten deze studierichting voor het laatst in tijdens het schooljaar 2021-2022.
Bekijk zeker ons vernieuw aanbod studierichtingen in de tweede graad.

IN DEZE STUDIERICHTING…

In de studierichting ‘Humane wetenschappen’ van het vierde jaar is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

 

4 HW
godsdienst2
Nederlands4
Frans4
Engels2
Duits1
gedragswetenschappen3
cultuurwetenschappen2
wiskunde4
fysica1
chemie1
biologie1
aardrijkskunde1
informatica1
geschiedenis2
plastische opvoeding
muzikale opvoeding1
lichamelijke opvoeding2
TOTAAL32

KIEZEN VOOR ASO…

… is kiezen voor een studierichting met een brede algemene vorming, waarmee je in het hoger onderwijs nog alle kanten op kan. Daarnaast kies je ook één of twee interessegebieden om je sterker in te verdiepen (afhankelijk van de studierichting).

DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

In het vak Gedragswetenschappen bestudeer je de mens als individu en de mens als lid van de samenleving. Je maakt er kennis met verschillende theorieën en verklaringsmodellen uit wetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie en antropologie. Wij behandelen onder andere de volgende onderwerpen:

 • de ontwikkeling van het kind
 • kindermishandeling
 • probleemgedrag bij jongeren
 • psychische stoornissen
 • globalisering
 • psychologische testen zoals IQ-testen en persoonlijkheids-testen
 • emoties

DOMEIN TAAL EN CULTUUR

In het vak cultuurwetenschappen maak je kennis met de verschillende domeinen van de samenleving: o.a. media, kunst, economie, politiek en recht. Je leert er hoe al deze domeinen functioneren en samenhangen. We bestuderen hierbij niet alleen de eigen cultuur, maar leren ook kijken naar het verleden en naar andere hedendaagse samenlevingen. De link met het vak geschiedenis is dan ook snel gelegd.

De thema’s die in de tweede graad voor Cultuurwetenschappen aan bod komen, zijn:

 • cultuur en cultuuroverdracht
 • massamedia en communicatie
 • op verkenning in de maatschappij
 • welvaart en welzijn
 • omgaan met kunst

We vragen van jou om oog te hebben voor de actuele samenleving en leren je hiertoe informatie verzamelen, verwerken en rapporteren. We leren je ook kritische bedenkingen maken.

Daarnaast verdiep je je in dit domein in vier belangrijke Europese talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits, en je ontdekt een stukje lokale cultuur van de plaatsen waar die talen gesproken worden. Je krijgt dus 13 uur Taal en cultuur-vakken per week in deze studierichting.

Ontdek ook onze andere Taal en cultuur-richtingen in ASO:

NA DEZE STUDIERICHTING…

… kan je de overstap maken naar alle mogelijke studierichtingen uit de 3de graad van het ASO, TSO, KSO en BSO. De meest voor de hand liggende overgang vanuit 4 HW is naar volgende richting: