natuurwetenschappen (D, DO)

Onderwijsvorm ASO
Finaliteit Doorstroming
Domein Domeinoverschrijdend (aansluitend bij STEM en Taal & Cultuur)

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN DEZE STUDIERICHTING?

Kijk je vol verwondering naar National Geographic en Discovery Channel? Of naar Lieven Scheire en zijn team? Wil je weten waarom jij je tong kan krullen en je buur niet? Hoe een regenboog ontstaat, wie Dimitri Ivanovich ­Mendelejev is en hoe dat nu precies zit met die coronavirussen en andere virussen? En hou je van onderzoeken en ontdekken? Dan is de studierichting Natuur­wetenschappen echt jouw ding!

Hier ligt de klemtoon op wiskunde en natuurwetenschappen: vijf lesuren wiskunde per week, en zes lesuren wetenschappen Een heel pak wetenschappen méér dan in andere studierichtingen. Die extra tijd besteed je aan bijkomende leerstof en verdere uitdieping. Maar je gaat ook zèlf aan de slag in practica. Op die manier leer je kritisch en probleemoplossend denken, en leer je dat de juistheid en betrouwbaarheid van het eindresultaat staat of valt met een correct uitgevoerde meting.

KIEZEN VOOR NATUURWETENSCHAPPEN…

… is kiezen voor een studierichting en haar vervolg in de derde graad waarbij je het abstract logisch denken van de wiskunde aan het concrete van de wetenschappen koppelt. Daardoor vormt ze een geknipte voorbereiding op allerlei wetenschappelijke opleidingen in het hoger onderwijs. Masteropleidingen in geneeskunde, farmacie, toegepaste wetenschappen en wetenschappen zijn daar enkele voorbeelden van. Net zoals handelsingenieur, tandarts, dierenarts en zoveel andere.

Je ziet hieronder de lessen die je krijgt als je in september 2024 start in het derde jaar in de studierichting ‘Natuurwetenschappen’. Voor het vierde jaar gebruiken we in het schooljaar 2024-2025 nog de vorige lessentabel.

 

 

3NW 4NW
godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 2 3
Duits 0 2
wiskunde 5 5
fysica 2 2
chemie 2 2
biologie 2 2
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
STEM 1 0
informatica 1 0
artistieke vorming 1 0
klasuur 1 0
project(1) 0 1
TOTAAL 32 32

(1) De inhouden en thema’s die binnen project gekozen kunnen worden, worden tegen schooljaar 2025-2026 meegedeeld.