moderne talen (D, DO)

OnderwijsvormASO
FinaliteitDoorstroming
DomeinDomeinoverschrijdend (aansluitend bij Taal & Cultuur)

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN DEZE STUDIERICHTING?

Heb je een brede talige en culturele interesse? Spreek je graag talen en heb je belangstelling voor hoe taal als systeem werkt? Wil je weten wat de invloed is van taal op cultuur en samenleving? Lees je ook graag en sta je open voor allerlei vormen van literatuur? Dan is deze studierichting wellicht iets voor jou.

Het bestuderen en aanleren van moderne talen neemt in deze studierichting een belangrijke plaats in. Je verdiept jouw communicatievaardigheden zowel op geschreven als gesproken vlak in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijg je er vanaf het 4de jaar Duits als extra vreemde taal. Deze studierichting daagt je tevens uit in verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

KIEZEN VOOR MODERNE TALEN…

… is kiezen voor verder studeren in het hoger onderwijs. Dat kan een masteropleiding zijn in de Taal- en Letterkunde, Toegepaste Taalkunde. Maar ook andere master- en bacheloropleidingen behoren tot de mogelijkheden.

Je ziet hieronder de lessen die je krijgt als je in september 2024 start in het derde jaar in de studierichting ‘Moderne Talen’. Voor het vierde jaar gebruiken we in het schooljaar 2024-2025 nog de vorige lessentabel.

 

 

3MT4MT
godsdienst22
Nederlands55
Frans55
Engels33
Duits02
wiskunde44
fysica11
chemie11
biologie11
aardrijkskunde11
geschiedenis22
communicatiewetenschappen11
lichamelijke opvoeding22
expressie11
informatica10
artistieke vorming10
klasuur10
project(1)01
TOTAAL3232

(1) De inhouden en thema’s die binnen project gekozen kunnen worden, worden tegen schooljaar 2025-2026 meegedeeld.