Latijn (D, DO)

Onderwijsvorm ASO
Finaliteit Doorstroming
Domein Domeinoverschrijdend (aansluitend bij Taal & Cultuur en STEM)

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN DEZE STUDIERICHTING?

Ben je nieuwsgierig naar de wortels van onze hedendaagse beschaving? Heb je belangstelling voor geschiedenis, kunst en cultuur? Heb je bovenal een passie voor taal en literatuur? Hou je daarnaast van een intellectuele uitdaging, heb je oog voor detail, een goed geheugen en laat je je niet snel ontmoedigen? Dan is een voortzetten van jouw keuze voor Latijn uit de eerste graad ongetwijfeld een goed idee: een Latijnse tekst is een complexe puzzel, het vergt veel geduld en doorzettingsvermogen om hem te ontcijferen.

En over ‘cijferen’ gesproken: in de studierichting Latijn staat je ook een flinke portie wiskunde en wetenschappen te wachten. Je kan op onze school kiezen voor Latijn met 4u wiskunde (LAa) of Latijn met 5u wiskunde (LAb). In het tweede geval krijg je van wiskunde een sterk verdiepend aanbod. Het zorgt ervoor dat je met deze studierichting wellicht geniet van ‘het beste van twee werelden’.

KIEZEN VOOR LATIJN…

… is kiezen voor een studierichting die je opleidt tot homo universalis. Met je brede vorming in allerlei onderwerpen en vaardigheden als analytisch denken, kritisch oordelen, verbanden leggen, structureren, memoriseren enz. kan je een heel brede waaier aan masteropleidingen aanvatten, zowel in de Taal- en Letterkunde als in de Humane, Toegepaste of Exacte Wetenschappen.

Je ziet hieronder de lessen die je krijgt als je in september 2024 start in het derde jaar in de studierichting ‘Latijn’. Voor het vierde jaar gebruiken we in het schooljaar 2024-2025 nog de vorige lessentabel.

 

3LAa 4LAa 3LAb 4LAb
godsdienst 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Frans 4 4 4 4
Engels 2 3 2 3
Duits 0 2 0 0
Latijn 5 4 5 4
wiskunde 4 4 5 5
fysica 1 1 1 1
chemie 1 1 1 1
biologie 1 1 1 1
aardrijkskunde 1 1 1 1
geschiedenis 2 2 2 2
lichamelijke opv. 2 2 2 2
informatica 1 0 1 0
artistieke vorming 1 0 0 1
klasuur 1 0 1 0
project(1) 0 1 0 1
TOTAAL 32 32 32 32

(1) De inhouden en thema’s die binnen project gekozen kunnen worden, worden tegen schooljaar 2025-2026 meegedeeld.