Latijn (D, DO)

OnderwijsvormASO
FinaliteitDoorstroming
DomeinDomeinoverschrijdend (aansluitend bij Taal & Cultuur en STEM)

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN DEZE STUDIERICHTING?

Ben je nieuwsgierig naar de wortels van onze hedendaagse beschaving? Heb je belangstelling voor geschiedenis, kunst en cultuur? Heb je bovenal een passie voor taal en literatuur? Hou je daarnaast van een intellectuele uitdaging, heb je oog voor detail, een goed geheugen en laat je je niet snel ontmoedigen? Dan is een voortzetten van jouw keuze voor Latijn uit de eerste graad ongetwijfeld een goed idee: een Latijnse tekst is een complexe puzzel, het vergt veel geduld en doorzettingsvermogen om hem te ontcijferen.

En over ‘cijferen’ gesproken: in de studierichting Latijn staat je ook een flinke portie wiskunde te wachten, en een wat meer verdiepend aanbod aan natuurwetenschappen. Het zorgt ervoor dat je met deze studierichting wellicht geniet van ‘het beste van twee werelden’.

KIEZEN VOOR LATIJN…

… is kiezen voor een studierichting die je opleidt tot homo universalis. Met je brede vorming in allerlei onderwerpen en vaardigheden als analytisch denken, kritisch oordelen, verbanden leggen, structureren, memoriseren enz. kan je een heel brede waaier aan masteropleidingen aanvatten, zowel in de Taal- en Letterkunde als in de Humane, Toegepaste of Exacte Wetenschappen.

In de studierichting ‘Latijn’ van het derde jaar is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

 

3de jaar4de jaar
godsdienst22
Nederlands44
Frans43
Engels22
Duits01
Latijn55
wiskunde55
fysica11
chemie11
biologie11
aardrijkskunde11
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
informatica10
remediëring/uitdaging (2)01
plastische opvoeding (1)(3)0,50
muzische opvoeding (1)(3)00,5
economische vorming (1)(3)0,50
maatschappelijke vorming (1)(3)00,5
project (2)01
TOTAAL3233

(1) Onderdelen van het vak MEAV = maatschappelijke, economische en artistieke vorming
(2) De organisatie van de remediërings-, uitdagingsvakken en de inhoud van project worden bepaald tegen 01.09.2023
(3) Deze vakken worden ofwel 1u/w gegeven gedurende een half schooljaar, ofwel 1 u om de twee weken gedurende een volledig schooljaar