Humane wetenschappen (D, DO)

OnderwijsvormASO
FinaliteitDoorstroming
DomeinDomeinoverschrijdend (aansluitend bij Maatschappij & Welzijn en Taal & Cultuur)

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN DEZE STUDIERICHTING?

Heb je belangstelling voor de verschillende manieren waarop mensen zich kunnen gedragen? Individueel en in groep? En wil je graag weten waarom dit zo is?

Heb je interesse voor literatuur, kunst, culturen? Denk je graag verder na over het leven en al zijn facetten? Heb je bedenkingen bij wat je allemaal op tv te zien krijgt of in de krant leest? Kortom, heb je interesse in de samenleving en al haar facetten? En ben je bereid om daar met een kritische blik naar te kijken, en te leren hoe je hierover informatie kunt verzamelen, verwerken en rapporteren? Dan is de richting Humane Wetenschappen zeker iets voor jou.

KIEZEN VOOR HUMANE WETENSCHAPPEN…

… is kiezen voor een succesvolle vervolgstudie in het hoger onderwijs lerarenopleidingen, verpleegkunde, psychologie, pedagogie, geschiedenis of sociaal-agogisch werk. Maar uiteraard zijn andere keuzes ook mogelijk, zowel op master- als op bachelorniveau.

In de studierichting ‘Humane Wetenschappen’ van het derde jaar is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

 

3de jaar4de jaar
godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels32
wiskunde44
fysica11
chemie11
biologie11
aardrijkskunde11
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
filosofie12
sociologie/psychologie33
kunstbeschouwing12
informatica10
remediëring/uitdaging (2)01
plastische opvoeding (1)(3)0,50
muzische opvoeding00,5
economische vorming (1)(3)0,50
maatschappelijke vorming (1)(3)00,5
TOTAAL3233

(1) Onderdelen van het vak MEAV = maatschappelijke, economische en artistieke vorming
(2) De organisatie van de remediërings- en uitdagingsvakken worden bepaald tegen 01.09.2023
(3) Deze vakken worden ofwel 1u/w gegeven gedurende een half schooljaar, ofwel 1 u om de twee weken gedurende een volledig schooljaar