Humane wetenschappen (D, DO)

Onderwijsvorm ASO
Finaliteit Doorstroming
Domein Domeinoverschrijdend (aansluitend bij Maatschappij & Welzijn en Taal & Cultuur)

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN DEZE STUDIERICHTING?

Heb je belangstelling voor de verschillende manieren waarop mensen zich kunnen gedragen? Individueel en in groep? En wil je graag weten waarom dit zo is?

Heb je interesse voor literatuur, kunst, culturen? Denk je graag verder na over het leven en al zijn facetten? Heb je bedenkingen bij wat je allemaal op tv te zien krijgt of in de krant leest? Kortom, heb je interesse in de samenleving en al haar facetten? En ben je bereid om daar met een kritische blik naar te kijken, en te leren hoe je hierover informatie kunt verzamelen, verwerken en rapporteren? Dan is de richting Humane Wetenschappen zeker iets voor jou.

KIEZEN VOOR HUMANE WETENSCHAPPEN…

… is kiezen voor een succesvolle vervolgstudie in het hoger onderwijs lerarenopleidingen, verpleegkunde, psychologie, pedagogie, geschiedenis of sociaal-agogisch werk. Maar uiteraard zijn andere keuzes ook mogelijk, zowel op master- als op bachelorniveau.

Je ziet hieronder de lessen die je krijgt als je in september 2024 start in het derde jaar in de studierichting ‘Humane Wetenschappen’. Voor het vierde jaar gebruiken we in het schooljaar 2024-2025 nog de vorige lessentabel.

 

3HW 4HW
godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 2 3
wiskunde 4 4
fysica 1 1
chemie 1 1
biologie 1 1
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
filosofie 1 2
sociologie/psychologie 3 3
kunstbeschouwing 1 1
informatica 1 0
artistieke vorming 1 0
klasuur 1 0
project(1) 0 1
TOTAAL 32 32

(1) De inhouden en thema’s die binnen project gekozen kunnen worden, worden tegen schooljaar 2025-2026 meegedeeld.