economische wetenschappen (D, DO)

economische wetenschappen (D, DO)

Onderwijsvorm ASO
Finaliteit Doorstroming
Domein Domeinoverschrijdend (aansluitend bij Economie & Organisatie en STEM)

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN DEZE STUDIERICHTING?

Waarom verdient niet iedereen evenveel? Inflatie, wat is dat precies? Waarom betalen we eigenlijk met de euro? Hoe verklaar je dat mobiel bellen een pak goedkoper is geworden, en benzine net duurder? Hoe kan een bank in godsnaam in geldnood geraken? Waarom wordt iemand ondernemer?

Als dergelijke vragen je bezighouden is de studierichting Economische Wetenschappen een aanrader. Naast een uitgebreide basisvorming in de economie vormen ook de moderne talen er een belangrijke component. En bij voorkeur heb je ook de wiskunde goed in de vingers. Je kan op onze school kiezen voor Economische Wetenschappen met 4u wiskunde (EWa) of Economische Wetenschappen met 5u wiskunde (EWb). In het tweede geval krijg je van wiskunde een sterk verdiepend aanbod. Maar sowieso is een goed en snel inzicht in wiskundige problemen meteen ook een opsteker om economische vraagstukken aan te pakken.

KIEZEN VOOR ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN…

… is kiezen voor een hele waaier vervolgstudies. Economie is in combinatie met een stevige wiskundige bagage een goede basis voor masteropleidingen zoals handelsingenieur, economische wetenschappen, handelswetenschappen of TEW. Maar ook andere master- en bacheloropleidingen, ook buiten de economische context, liggen binnen bereik.

Je ziet hieronder de lessen die je krijgt als je in september 2024 start in het derde jaar in de studierichting ‘Economische Wetenschappen’. Voor het vierde jaar gebruiken we in het schooljaar 2024-2025 nog de vorige lessentabel.

 

 

3EWa 4EWa 3EWb 4EWb
godsdienst 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Frans 4 4 4 4
Engels 2 3 2 3
Duits 0 2 0 0
economie 5 4 5 4
wiskunde 4 4 5 5
fysica 1 1 1 1
chemie 1 1 1 1
biologie 1 1 1 1
aardrijkskunde 1 1 1 1
geschiedenis 2 2 2 2
lichamelijke opv. 2 2 2 2
informatica 1 0 1 0
artistieke vorming 1 0 0 1
klasuur 1 0 1 0
project(1) 0 1 0 1
TOTAAL 32 32 32 32

(1) De inhouden en thema’s die binnen project gekozen kunnen worden, worden tegen schooljaar 2025-2026 meegedeeld.