economische wetenschappen (D, DO)

OnderwijsvormASO
FinaliteitDoorstroming
DomeinDomeinoverschrijdend (aansluitend bij Economie & Organisatie en STEM)

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN DEZE STUDIERICHTING?

Waarom verdient niet iedereen evenveel? Inflatie, wat is dat precies? Waarom betalen we eigenlijk met de euro? Hoe verklaar je dat mobiel bellen een pak goedkoper is geworden, en benzine net duurder? Hoe kan een bank in godsnaam in geldnood geraken? Waarom wordt iemand ondernemer?

Als dergelijke vragen je bezighouden is de studierichting Economische Wetenschappen een aanrader. Naast een uitgebreide basisvorming in de economie vormen ook de moderne talen er een belangrijke component. En bij voorkeur heb je ook de wiskunde goed in de vingers. Van dat vak krijg je een sterk verdiepend aanbod. En in elk geval is een goed en snel inzicht in wiskundige problemen meteen ook een opsteker om economische vraagstukken aan te pakken.

KIEZEN VOOR ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN…

… is kiezen voor een hele waaier vervolgstudies. Economie is in combinatie met een stevige wiskundige bagage een goede basis voor masteropleidingen zoals handelsingenieur, economische wetenschappen, handelswetenschappen of TEW. Maar ook andere master- en bacheloropleidingen, ook buiten de economische context, liggen binnen bereik.

In de studierichting ‘Economische Wetenschappen’ van het derde jaar is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

 

3de jaar4de jaar
godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels32
Duits01
economie44
wiskunde55
fysica11
chemie11
biologie11
aardrijkskunde11
geschiedenis22
lichamelijke opv.22
informatica10
remediëring/uitdaging (2)01
plastische opvoeding (1)(3)0,50
muzische opvoeding (1)(3)00,5
economische vorming (1)(3)0,50
maatschappelijke vorming (1)(3)00,5
project (2)01
TOTAAL3233

(1) Onderdelen van het vak MEAV = maatschappelijke, economische en artistieke vorming
(2) De organisatie van de remediërings-, uitdagingsvakken en de inhoud van het project worden bepaald tegen 1.09.2023
(3) Deze vakken worden ofwel 1u/w gegeven gedurende een half schooljaar, ofwel 1 u om de twee weken gedurende een volledig schooljaar