Latijn – moderne talen

In de studierichting ‘Latijn – Moderne talen’ van de 3de graad is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

 

 5 LM6 LM
godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels33
Duits33
Latijn44
wiskunde33
natuurwetenschappen22
aardrijkskunde11
geschiedenis22
esthetica11
lichamelijke opvoeding22
seminarie financiële geletterdheid1 
seminarie filosofie/psychologie/sociologie 1
TOTAAL3232