Laptops @ campus Walfergem

29 / jun

Digitale media zijn niet meer weg te denken uit onze leefwereld. Onze school kiest dan ook vol voor een extra digitale dimensie aan ons pedagogische project: een laptop voor iedereen.

Kiezen voor onze school is dus automatisch kiezen voor het laptopproject. Elke leerling zal op termijn beschikken over een eigen laptop: ofwel zijn persoonlijke laptop ofwel een laptop gehuurd via de school. De doelstellingen die we willen bereiken zijn duidelijk:

  • Beter leren: Elke leerling is uniek en leert dus ook volgens een uniek patroon. Een persoonlijke computer biedt extra mogelijkheden om de leermethode te verbeteren en om thuis verder te oefenen. Een laptop voor elke leerling leidt tot nog meer leren op eigen tempo, makkelijker inhalen van achterstanden, het eigentijds voorbereiden op toetsen of proefwerken en meer actueel materiaal.
  • Gelijke onderwijskansen: Als alle leerlingen aan de start verschijnen met een gelijkwaardig toestel, verloopt hun schooltraject onder dezelfde omstandigheden. Zo krijgt iedereen dezelfde kansen om zich binnen een professionele omgeving te ontwikkelen.
  • ICT-vaardigheid: Deelnemen aan de maatschappij van morgen begint vandaag door in te zetten op ICT-vaardigheden: gebruik van internet zoals sociale media, online office-toepassingen, vaktechnische software … Maar ook informatie op het net kritisch beoordelen, omgaan met privacy en het veilig bewaren van data zijn noodzakelijke ICT-competenties. Dé garantie op echt levenslang leren!

 

Het laptopproject start op onze school in het schooljaar 2022-2023.

In schooljaar 2022-2023 rollen we het laptopproject uit voor de leerlingen van de tweede graad. Leerlingen kunnen ofwel hun persoonlijke laptop gebruiken ofwel huurt men een laptop van de school. Dankzij de ontvangen financiële middelen van de overheid (digisprong) kunnen we deze schoollaptop voor een laag jaarlijks bedrag in bruikleen geven (€45).

In schooljaar 2023-2024 rollen we het laptopproject uit voor alle leerlingen van de onze school.  Leerlingen kunnen ofwel hun persoonlijke laptop gebruiken ofwel huurt men een laptop van de school. Dankzij de ontvangen financiële middelen van de overheid (digisprong) kunnen we deze schoollaptop voor een laag jaarlijks bedrag in bruikleen geven.

Met vragen kunnen jullie steeds mailen naar ict.walfergem@martinusasse.be.