Relationele dag op school

Op maandag zes mei lag de school er redelijk verlaten bij: de derdes trokken naar Brugge, de vijfdes naar de Westhoek en de vierdes kregen de jaarlijkse relationele dag voorgeschoteld.

Dit jaar werd deze dag georganiseerd door Pimento. Zij willen de leerlingen op een speelse manier laten nadenken en praten over relationele thema’s zoals lichamelijke ontplooiing, intimiteit en weerbaarheid.

Ik vroeg aan Charlotte en Robbe hoe de dag verliep en wat zij ervan vonden.

De dag begon eerst met goede afspraken, met respect voorop! De leerlingen kozen zelf wat ze wél en niet wilden delen met de klasgroep.

Daarna gingen ze aan de slag, met de begeleiders van Pimento, aan de hand van leuke en ludieke spelletjes: relaties, weerbaarheid, ‘de eerste keer’ en soa’s kwamen aan bod. Er was ruimte om anonieme vragen te beantwoorden én er werd gepraat over anticonceptie.

Uiteraard vraagt zo’n dag een vertrouwen binnen de klasgroep en een openheid vanuit elk individu. In de klasgroepen verliep het heel vlot om open over seksualiteit te praten, dat komt natuurlijk ook door de professionele begeleiding. In het begin en voor sommigen was het soms wat moeilijk, maar meestal ging het communiceren vlot! Beide leerlingen vertelden mij dat de algemene reacties in hun klasgroep dus redelijk positief waren.

Zo’n dag is dus zeker nodig én nuttig. Zoals zij zelf aangeven, is hetgene wat ze gezien en geleerd hebben belangrijk om alles beter te begrijpen en hen te begeleiden naar volwassenheid!

Alyssa (6 HW)