Vastenvoettocht

Op vrijdag 5 april 2019 sloten leerlingen en leerkrachten het tweede trimester in deze vastentijd op een gepaste wijze samen af.

‘Ga ervoor’ was het thema van de vastentijd 2019, een thema dat iedereen meer moet doen stilstaan bij de klimaatproblematiek. Eerst gingen alle leerlingen samen met hun klasleerkracht samenzitten voor het duidingsmoment: ze stonden bewust stil bij de link tussen klimaatproblemen en de armoede in de derdewereldlanden. Ze bekeken filmpjes, berekenden hun eigen ecologische voetafdruk, debatteerden en zochten naar mogelijke oplossingen.

Na het duidingsmoment trok de hele groep te voet richting Kobbegem. Na een dikke drie kilometer kwamen ze aan in de kerk. Op het einde van de bezinning hebben de directeur, leerkrachten en leerlingen kort afscheid genomen van mevr. De Clercq die niet langer les zal geven op onze school. Het was een triestig, maar tegelijk ook een hartverwarmend moment.

Vervolgens kregen de leerlingen in de tuin van de pastorie van Kobbegem een sobere lunch aangeboden: soep en brood vulden de hongerige magen. Iedereen genoot van de zon, de mooie omgeving en de rust van het moment.

Uiteindelijk was het tijd om terug naar school te vertrekken. Opnieuw legden de leerlingen een voettocht door het mooie landschap van Asse af. Na de rapportuitreiking kon de vakantie beginnen!

Selin (6 EMt)