Een archeoloog op bezoek: opgraven in de klas

Een archeoloog op bezoek: opgraven in de klas

Op 28 januari 2019 kregen de leerlingen van 3HW een workshop “archeologie” aangeboden. De archeoloog begon zijn workshop met een korte inleiding over zijn vak. Dan pas begon de workshop echt!

De klas was verdeeld in drie groepen voor de drie activiteiten en werkte met een doorschuifsysteem zodat er niet  veel mensen rond één ding zouden staan. De drie aangeboden activiteiten waren de volgende: stenen bestuderen met een microscoop, botten van dieren definiëren aan de hand van een boek en het geslacht bepalen door een schedel.

Bij de eerste activiteit lag er een bak vol met stenen en vier microscopen. Iedereen had dan de keuze om naar verschillende gesteentes te kijken. Voor de tweede activiteit had de archeoloog allerlei botten meegenomen en deze waren te definiëren aan de hand van het boek dat hij bij zich had. De meeste botten waren echt maar sommige waren nagemaakt omdat de echte botten te fragiel waren om mee te nemen. De laatste activiteit was het meest interessant, hij had twee schedels mee. Het bepalen van het geslacht moest volgens enkele stappen gebeuren. Eerst werd er naar de neus gekeken en vervolgens naar de kaakbeenderen en zo kon je weten of het ging over een man of een vrouw. Maar de schedel was niet de enige indicator om het geslacht te bepalen. Het dijbeen kan hierbij ook helpen want dat is bij de vrouw breder dan bij de man.

Als afsluiter mochten alle leerlingen uit 3HW een DNA-test doen. Hoe dit juist in zijn werk ging? Wel, elk DNA is doorzichtig en om deze beter te onderscheiden deed de archeoloog er kleurstof in. Daarna moest er een kleine hoeveelheid in een pipet om nadien de vloeistof in het juiste gleufje te gieten. En dan was het even afwachten. Tot slot werd de UV-lamp aangezet zodat je kon zien of dat DNA overeenkwam met het andere DNA.

Een zeer leerzame en boeiende workshop, zeker omdat het aansloot bij de leerstof van het vak cultuurwetenschappen.

Rebecca (6 EM)