Debatdag

18 / feb

Op 14 februari 2019 namen alle zesdejaars deel aan Debatdag. Op deze dag legden ze elkaar het vuur aan de schenen door te betogen en te debatteren over stellingen die aansluiten bij hun studierichtingen: ‘Mag de mens zelf beslissen over zijn levenseinde?’, ‘Is een alternatieve straf beter dan een gevangenisstraf?’, ‘Is geluk maakbaar?’, ‘Moeten we langer werken?’, ‘Zorgt Artificiële Intelligentie voor meer werkgelegenheid?’ …

Hun argumenten rond deze en andere stellingen bereidden de zesdes inhoudelijk binnen de richtingsspecifieke vakken economie, humane wetenschappen, Latijn en wetenschappen voor; ondersteuning werd aangeboden vanuit geschiedenis en Nederlands. Zo waren ze optimaal voorbereid om geanimeerde gesprekken te voeren en het publiek en de jury van hun mening te overtuigen.

Het publiek, de vijfdejaars, kon na elke ronde een stem uitbrengen en besliste zo welke kandidaten het sterkst overtuigden. De jury, bestaande uit leerkrachten, bekroonde uiteindelijk Jarno uit 6 WE tot beste debattant en Paulien uit 6 LZ tot sterkste betoger. Zij kregen allebei een boekenbon.