Niet naar school maar naar het werk

Niet naar school maar naar het werk

6 / nov

Op 18 oktober namen alle zesdejaars met zeer veel enthousiasme deel aan de jaarlijkse YOUCA Action Day. Deze dag was heel leerrijk en trok sommige leerlingen uit hun comfortzone.

YOUCA, Youth for Change and Action – vroeger Zuiddag – is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een betere, rechtvaardige maatschappij. Op 18 oktober vond hun jaarlijkse YOUCA Action Day plaats. Jongeren over heel Vlaanderen en Brussel mochten een dag gaan werken ten voordele van een goed doel. Het geld dat ze verdienden, 50 euro, gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd, zowel in het Zuiden als in België. De Zuidpartner van dit jaar was Plan International België. Het doel van de samenwerking was een duidelijke impact teweegbrengen op de vooruitzichten van jongeren, vooral van meisjes, in Nueva Prosperina. Nueva Prosperina is een van de meest achtergestelde wijken in Guayaquil, Ecuador. De werkende leerlingen steunden ook twee Vlaamse projecten: Wel jong, niet hetero en Centrum Ethiek in de Sport.

De job die de leerlingen die dag uitoefenden, was vrij te kiezen. Alle jobs waren toegestaan. Zo draaide Tibo van 6WW een dagje mee op de VRT en ging Ben van 6WE werken bij Natuurpunt. Ikzelf ging helpen in een woonzorgcentrum. Ik hielp de verpleegsters en zorgde voor de bejaarden. Voor mij was dit een zeer emotionele, maar heel leerrijke dag. Ik ben echt blij dat ik het dagelijkse reilen en zeilen in zo’n rusthuis van binnenuit heb mogen ervaren en kijk op naar de mensen die dit beroep uitoefenen.

De leerlingen van onze school vonden het allemaal een geslaagde dag. Een voor een hebben ze hun steentje kunnen bijdragen en staan YOUCA en Plan International een beetje dichter bij het vooropgestelde doel. Hopelijk zal onze school ook volgend jaar meedoen aan de YOUCA Action Day die door zal gaan op 17 oktober 2019.

Esther Ferraresi (6 WE)