Aanhoudende droogte staat bezoek van vierdejaars aan Bastion VIII niet in de weg

Aanhoudende droogte staat bezoek van vierdejaars aan Bastion VIII niet in de weg

Op donderdag dertien september trokken de wetenschappers van het vierde jaar naar Bastion VIII in Dendermonde om er de biotoop te bestuderen.

‘s Morgens vertrokken ze, onder begeleiding van enkele leerkrachten, met de trein naar het natuur-educatief centrum. Door de droogte zag de biotoop van het Bastion er anders uit dan de vorige jaren. De leerlingen moesten, letterlijk, dieper te werk gaan.

Ter plaatse konden de leerlingen hun wetenschappelijke kwaliteiten tonen:  de waterkwaliteit aan de hand van verschillende factoren (nitrieten, temperatuur, pH-waarde, …) analyseren, dieren classificeren, … Hun onderzoek wees uit dat het water, ondanks de droogte, toch een kwaliteit van 7/10 had, wat beter is dan de Schelde met 5/10.

De leerlingen vonden het een aangename en geslaagde uitstap, die hen de mogelijkheid bood om zelfstandig onderzoek uit te voeren. Ze kijken uit naar het volgende wetenschappelijk project!

Sabri Dinart (6 WW)