Gedichtendag

25 / jan

25 januari begint met een lach

het is Gedichtendag!

Vandaag ging de 6de editie van de poëzieweek van start (25-31/01), een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, met als “opener” de al even befaamde “Gedichtendag”.

Er werd dit jaar gekozen voor het thema “Poëzie en Theater“.

Waarom deze keuze? Er zijn tijden geweest dat er nauwelijks verschil tussen de genres (theater en poëzie) was. Poëzie kent een lange orale traditie en werd dus vaak ten gehore gebracht ten overstaan van een publiek. Dat zagen we al bij klassieke Griekse toneelschrijvers als Sophocles en Euripides en dat loopt via Shakespeare, Lessing, Strindberg, Ibsen, Brecht, Beckett en Claus door tot in onze dagen. Ook in de uitvoeringspraktijk van tegenwoordig lijken beide literaire vormen weer meer naar elkaar toe te groeien. Menig dichter is op het podium aan te treffen. De spoken word artist en de slam poet zijn daar van nature te vinden, maar ook de op papier publicerende dichter schuwt het podium niet langer. Alle reden om de zesde Poëzieweek in Nederland en Vlaanderen in het teken te stellen van Poëzie en Theater.

Ook wij dragen graag ons steentje bij  tot de Poëzieweek en meer bepaald tot de Gedichtendag. Vandaag werd er een zelf samengestelde poëziebundel voorzien waaruit elk lesuur een gedicht werd  voorgelezen.

Tijdens de komende week zullen onze leerlingen van het extra uur Nederlands in 3 en 4 ook de kans hebben een gedicht te schrijven met bovenstaand thema. Een selectie van een aantal gedichten zal dan worden uitgehangen op het einde van de week in onze gangen.