Een bruisende start

8 / jan

Vandaag pikte onze leerlingenraad de draad weer op, en daar hoorde uiteraard een glaasje bij op het nieuwe jaar. We hopen met hen dat de tweede helft van het schooljaar even succesvol mag worden als de eerste!