Wetenschappen

Wetenschappen

In deze studierichting...

In de studierichting ‘Wetenschappen’ van de 2de graad is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

  3 WE 4 WE
godsdienst 2 2
Nederlands 5 5
Frans 4 4
Engels 3 2
Duits   1
wiskunde 5 5
fysica 2 2
chemie 2 2
biologie 2 2
aardrijkskunde 1 1
informatica 1 1
geschiedenis 2 2
plastische opvoeding 1  
muzikale opvoeding   1
lichamelijke opvoeding 2 2
TOTAAL 32 32

Daarnaast bieden wij je in het 3de jaar (m.a.w. het 1ste jaar van de 2de graad) begeleidingslessen aan over ‘leren leren’.

Kiezen voor ASO...

... is kiezen voor een studierichting met een brede algemene vorming, waarmee je in het hoger onderwijs nog alle kanten op kan. Daarnaast kies je ook één of twee interessegebieden om je sterker in te verdiepen (afhankelijk van de studierichting).

Domein STEM

Ken je STEM al? STEM is een internationaal letterwoord dat staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming) Met wiskunde, biologie, fysica, chemie, aardrijkskunde en informatica krijg je dus 13 uur STEM-vakken per week in deze studierichting.

Ontdek ook onze andere STEM-richtingen in ASO:

Na deze studierichting...

... kan je de overstap maken naar alle mogelijke studierichtingen uit de 3de graad van het ASO, TSO, KSO en BSO. De meest voor de hand liggende overgangen zijn naar volgende richtingen: