Economie

In deze studierichting...

In de studierichting ‘Economie’ van de 2de graad is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

  3 Ea 4 Ea 3 Eb 4 Eb
godsdienst 2 2 2 2
Nederlands 4 4 5 5
Frans 4 4 4 4
Engels 3 2 3 2
Duits   1   1
economie 4 4 4 4
wiskunde 5 5 4 4
fysica 1 1 1 1
chemie 1 1 1 1
biologie 1 1 1 1
aardrijkskunde 1 1 1 1
informatica 1 1 1 1
geschiedenis 2 2 2 2
plastische opvoeding 1   1  
muzikale opvoeding   1   1
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
TOTAAL 32 32 32 32

Daarnaast bieden wij je in het 3de jaar (m.a.w. het 1ste jaar van de 2de graad) begeleidingslessen aan over ‘leren leren’.

Kiezen voor ASO...

... is kiezen voor een studierichting met een brede algemene vorming, waarmee je in het hoger onderwijs nog alle kanten op kan. Daarnaast kies je ook één of twee interessegebieden om je sterker in te verdiepen (afhankelijk van de studierichting).

Domein Economie en organisatie

Gespreid over de twee jaar behandelen we in het vak economie zes thema’s waarin zowel economische als bedrijfseconomische onderwerpen aan bod komen.

Ben je iemand die vlug inzicht verwerft in wiskundige problemen, dan kies je voor de combinatie met meer wiskunde. Loop je eerder warm voor de taalvakken, dan is de combinatie met een grotere nadruk op de moderne talen wellicht een aanrader.

Economie a: domein STEM

Ken je STEM al? STEM is een internationaal letterwoord dat staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming) Met wiskunde, biologie, fysica, chemie, aardrijkskunde en informatica krijg je dus 10 uur STEM-vakken per week in deze studierichting.

Ontdek ook onze andere STEM-richtingen in ASO:

Economie b: domein Taal en cultuur

In dit domein verdiep je je in vier belangrijke Europese talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Daarnaast ontdek je ook een stukje lokale cultuur van de plaatsen waar die talen gesproken worden. Je krijgt dus 12 uur Taal en cultuur-vakken per week in deze studierichting.

Ontdek ook onze andere Taal en cultuur-richtingen in ASO:

Na deze studierichting...

... kan je de overstap maken naar alle mogelijke studierichtingen uit de 3de graad van het ASO, TSO, KSO en BSO. De meest voor de hand liggende overgang vanuit 4 Ea is naar volgende richting:

en vanuit 4 Eb: