economische wetenschappen (D, DO)

economische wetenschappen (D, DO)

 

Onderwijsvorm ASO
Finaliteit Doorstroming
Domein Domeinoverschrijdend (aansluitend bij Economie & Organisatie en STEM)

 

 

Wat mag je verwachten van deze studierichting?

Waarom verdient niet iedereen evenveel? Inflatie, wat is dat precies? Waarom betalen we eigenlijk met de euro? Hoe verklaar je dat mobiel bellen een pak goedkoper is geworden, en benzine net duurder? Hoe kan een bank in godsnaam in geldnood geraken? Waarom wordt iemand ondernemer?

Als dergelijke vragen je bezighouden is de studierichting Economische Wetenschappen een aanrader. Naast een uitgebreide basisvorming in de economie vormen ook de moderne talen er een belangrijke component. En bij voorkeur heb je ook de wiskunde goed in de vingers. Van dat vak krijg je een sterk verdiepend aanbod. En in elk geval is een goed en snel inzicht in wiskundige problemen meteen ook een opsteker om economische vraagstukken aan te pakken.

Kiezen voor Economische Wetenschappen...

... is kiezen voor een hele waaier vervolgstudies. Economie is in combinatie met een stevige wiskundige bagage een goede basis voor masteropleidingen zoals handelsingenieur, economische wetenschappen, handelswetenschappen of TEW. Maar ook andere master- en bacheloropleidingen, ook buiten de economische context, liggen binnen bereik.

In de studierichting ‘Economische Wetenschappen’ van het derde jaar is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

  3de jaar
godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
economie 4
wiskunde 5
fysica 1
chemie 1
biologie 1
aardrijkskunde 1
geschiedenis 2
lichamelijke opv. 2
informatica (3) 0,5
plastische opvoeding (1)(3) 0,5
economische vorming (1)(3) 0,5
remediëring/uitdaging (2)(3) 0,5
TOTAAL 32

(1) Onderdelen van het vak MEAV = maatschappelijke, economische en artistieke vorming
(2) De remediërings- en uitdagingsvakken worden later bepaald
(3) Deze vakken worden ofwel 1u/w gegeven gedurende een half schooljaar, ofwel 1 u om de twee weken gedurende een volledig schooljaar

Humane Wetenschappen

Onderwijsvorm ASO
Finaliteit Doorstroming
Domein Domeinoverschrijdend (aansluitend bij Maatschappij & Welzijn en Taal & Cultuur)

 

 

Wat mag je verwachten van deze studierichting?

Heb je belangstelling voor de verschillende manieren waarop mensen zich kunnen gedragen? Individueel en in groep? En wil je graag weten waarom dit zo is?

Heb je interesse voor literatuur, kunst, culturen? Denk je graag verder na over het leven en al zijn facetten? Heb je bedenkingen bij wat je allemaal op tv te zien krijgt of in de krant leest? Kortom, heb je interesse in de samenleving en al haar facetten? En ben je bereid om daar met een kritische blik naar te kijken, en te leren hoe je hierover informatie kunt verzamelen, verwerken en rapporteren? Dan is de richting Humane Wetenschappen zeker iets voor jou.

Kiezen voor Humane Wetenschappen...

… is kiezen voor een succesvolle vervolgstudie in het hoger onderwijs lerarenopleidingen, verpleegkunde, psychologie, pedagogie, geschiedenis of sociaal-agogisch werk. Maar uiteraard zijn andere keuzes ook mogelijk, zowel op master- als op bachelorniveau.

In de studierichting ‘Humane Wetenschappen’ van het derde jaar is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

  3de jaar
godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
wiskunde 4
fysica 1
chemie 1
biologie 1
aardrijkskunde 1
geschiedenis 2
lichamelijke opvoeding 2
filosofie 1
sociologie/psychologie 3
kunstbeschouwing 1
informatica (3) 0,5
plastische opvoeding (1)(3) 0,5
economische vorming (1)(3) 0,5
remediëring/uitdaging (2)(3) 0,5
TOTAAL 32

(1) Onderdelen van het vak MEAV = maatschappelijke, economische en artistieke vorming
(2) De remediërings- en uitdagingsvakken worden later bepaald
(3) Deze vakken worden ofwel 1u/w gegeven gedurende een half schooljaar, ofwel 1 u om de twee weken gedurende een volledig schooljaar

Natuurwetenschappen

Onderwijsvorm ASO
Finaliteit Doorstroming
Domein Domeinoverschrijdend (aansluitend bij STEM en Taal & Cultuur)

 

 

Wat mag je verwachten van deze studierichting?

Kijk je vol verwondering naar National Geographic en Discovery Channel? Of naar Lieven Scheire en zijn team? Wil je weten waarom jij je tong kan krullen en je buur niet? Hoe een regenboog ontstaat, wie Dimitri Ivanovich ­Mendelejev is en hoe dat nu precies zit met die coronavirussen en andere virussen? En hou je van onderzoeken en ontdekken? Dan is de studierichting Natuur­wetenschappen echt jouw ding!

Hier ligt de klemtoon op wiskunde en natuurwetenschappen: vijf lesuren wiskunde per week, en zes lesuren wetenschappen Een heel pak wetenschappen méér dan in andere studierichtingen. Die extra tijd besteed je aan bijkomende leerstof en verdere uitdieping. Maar je gaat ook zèlf aan de slag in practica. Op die manier leer je kritisch en probleemoplossend denken, en leer je dat de juistheid en betrouwbaarheid van het eindresultaat staat of valt met een correct uitgevoerde meting.

Kiezen voor Natuurwetenschappen...

... is kiezen voor een studierichting en haar vervolg in de derde graad waarbij je het abstract logisch denken van de wiskunde aan het concrete van de wetenschappen koppelt. Daardoor vormt ze een geknipte voorbereiding op allerlei wetenschappelijke opleidingen in het hoger onderwijs. Masteropleidingen in geneeskunde, farmacie, toegepaste wetenschappen en wetenschappen zijn daar enkele voorbeelden van. Net zoals handelsingenieur, tandarts, dierenarts en zoveel andere.

In de studierichting ‘Natuurwetenschappen’ van het derde jaar is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

  3de jaar
godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
wiskunde 5
fysica 2
chemie 2
biologie 2
aardrijkskunde 1
geschiedenis 2
lichamelijke opvoeding 2
informatica (3) 0,5
plastische opvoeding (1)(3) 0,5
economische vorming (1)(3) 0,5
remediëring/uitdaging (2)(3) 0,5
economie 1
TOTAAL 32

(1) Onderdelen van het vak MEAV = maatschappelijke, economische en artistieke vorming
(2) De remediërings- en uitdagingsvakken worden later bepaald
(3) Deze vakken worden ofwel 1u/w gegeven gedurende een half schooljaar, ofwel 1 u om de twee weken gedurende een volledig schooljaar

Moderne Talen

Onderwijsvorm ASO
Finaliteit Doorstroming
Domein Domeinoverschrijdend (aansluitend bij Taal & Cultuur)

 

 

Wat mag je verwachten van deze studierichting?

Heb je een brede talige en culturele interesse? Spreek je graag talen en heb je belangstelling voor hoe taal als systeem werkt? Wil je weten wat de invloed is van taal op cultuur en samenleving? Lees je ook graag en sta je open voor allerlei vormen van literatuur? Dan is deze studierichting wellicht iets voor jou.

Het bestuderen en aanleren van moderne talen neemt in deze studierichting een belangrijke plaats in. Je verdiept jouw communicatievaardigheden zowel op geschreven als gesproken vlak in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijg je er vanaf het 4de jaar Duits als extra vreemde taal. Deze studierichting daagt je tevens uit in verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Kiezen voor Moderne Talen...

… is kiezen voor verder studeren in het hoger onderwijs. Dat kan een masteropleiding zijn in de Taal- en Letterkunde, Toegepaste Taalkunde. Maar ook andere master- en bacheloropleidingen behoren tot de mogelijkheden.

In de studierichting ‘Moderne Talen’ van het derde jaar is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

  3de jaar
godsdienst 2
Nederlands 5
Frans 5
Engels 3
wiskunde 4
fysica 1
chemie 1
biologie 1
aardrijkskunde 1
geschiedenis 2
communicatiewetenschappen 1
lichamelijke opvoeding 2
informatica (3) 0,5
plastische opvoeding (1)(3) 0,5
economische vorming (1)(3) 0,5
remediëring/uitdaging (2)(3) 0,5
economie 1
artistieke vorming 1
TOTAAL 32

(1) Onderdelen van het vak MEAV = maatschappelijke, economische en artistieke vorming
(2) De remediërings- en uitdagingsvakken worden later bepaald
(3) Deze vakken worden ofwel 1u/w gegeven gedurende een half schooljaar, ofwel 1 u om de twee weken gedurende een volledig schooljaar

Latijn

Onderwijsvorm ASO
Finaliteit Doorstroming
Domein Domeinoverschrijdend (aansluitend bij Taal & Cultuur en STEM)

 

 

Wat mag je verwachten van deze studierichting?

Ben je nieuwsgierig naar de wortels van onze hedendaagse beschaving? Heb je belangstelling voor geschiedenis, kunst en cultuur? Heb je bovenal een passie voor taal en literatuur? Hou je daarnaast van een intellectuele uitdaging, heb je oog voor detail, een goed geheugen en laat je je niet snel ontmoedigen? Dan is een voortzetten van jouw keuze voor Latijn uit de eerste graad ongetwijfeld een goed idee: een Latijnse tekst is een complexe puzzel, het vergt veel geduld en doorzettingsvermogen om hem te ontcijferen.

En over ‘cijferen’ gesproken: in de studierichting Latijn staat je ook een flinke portie wiskunde te wachten, en een wat meer verdiepend aanbod aan natuurwetenschappen. Het zorgt ervoor dat je met deze studierichting wellicht geniet van ‘het beste van twee werelden’.

Kiezen voor Latijn...

... is kiezen voor een studierichting die je opleidt tot homo universalis. Met je brede vorming in allerlei onderwerpen en vaardigheden als analytisch denken, kritisch oordelen, verbanden leggen, structureren, memoriseren enz. kan je een heel brede waaier aan masteropleidingen aanvatten, zowel in de Taal- en Letterkunde als in de Humane, Toegepaste of Exacte Wetenschappen.

In de studierichting ‘Latijn’ van het derde jaar is dit ons wekelijks aanbod aan lessen:

  3de jaar
godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Latijn 5
wiskunde 5
fysica 1
chemie 1
biologie 1
aardrijkskunde 1
geschiedenis 2
lichamelijke opvoeding 2
informatica (3)
0,5
plastische opvoeding (1)(3) 0,5
economische vorming (1)(3) 0,5
remediëring/uitdaging (2)(3) 0,5
TOTAAL 32

(1) Onderdelen van het vak MEAV = maatschappelijke, economische en artistieke vorming
(2) De remediërings- en uitdagingsvakken worden later bepaald
(3) Deze vakken worden ofwel 1u/w gegeven gedurende een half schooljaar, ofwel 1 u om de twee weken gedurende een volledig schooljaar